Terapi

Jeg legger vekt på å skape en trygg og tilitsfull kontakt som gjør det mulig for oss i fellesskap å se nærmere på hva du/dere ønsker og har behov for. Vi utforsker og arbeider med de problemstillinger som er viktig for deg/dere, og tilpasser det terapeutiske forløp i tråd med dine/deres behov.