EFT

EFT emosjonsfokusert parterapi

I EFT-parterapi er vi i den første delen av terapien, opptatt av å oppdage og identifisere negative mønstre som dere har skapt i parforholdet. Videre arbeider vi for å se på måter dere trigger hverandre på som treffer dypereliggende følelser, sårbare områder, som aktiverer forsvarsmessige væremåter  hos dere begge, som i sin tur fører til at dere mister kontakten med hverandre. En forståelse av det negative mønsteret dere er fanget inn i, gjør at dere begge ser hvordan dere bidrar til å skape vansker i parforholdet.  Når dere kan se hva dere er fanget inn i, se hva som skjer hos deg selv og partneren din, skapes mening og konfliktene mellom dere roes ned.

I den andre delen av terapien arbeider vi for å fordype den følelsesmessige kontakten mellom dere, slik at dere opplever nærhet og emosjonell tilstedeværelse  for hverandre.

“Jeg vet at jeg kan nå deg når det gjelder”