Ann Jensen

Ann Jensen er psykolog, spesialist i klinisk psykologi og har egen privatpraksis på Adamstuen i Oslo. Hun arbeider med parterapi og individualterapi, og som veileder  for psykologer / terapeuter.

Siden 1980-årene har hun søkt kunnskap og forståelse om hva gode parforhold er, og hvordan de kan skapes. EFT emosjonsfokusert parterapi er en teori om kjærlighet, som griper en sentral side i dens natur og viser hvordan kjærlighet kan skapes i samspill.Helt sentralt i hennes arbeid står EFT emosjonsfokusert parterapi, samt relasjonsorienterte teorier og nyere vitenskapelig funn om relasjoner.

Utdanning
Sertifisert EFT terapeut, sertifisert emosjonsfokusert parterapeut
EFT terapeut supervisor trainee, emosjonsfokusert parterapeut supervisor trainee
Sertifisert imagoterapeut
Spesialist i klinisk psykologi med fordypning innen familiepsykologi
Cand. psychol, Universitetet i Oslo
Flere års utdanning og veiledning innenfor maling og tegning, ulike kunstskoler
Cand. cient, hovedfag i organisk kjemi fra Universitetet i Oslo

Arbeid
Privatpraksis, familiekontor, barnepsykiatri, foreldreverkstedet, PP-tjenesten